-t

ESTETİK DİŞ HEKİMLİĞİ

Estetik diş hekimliği nedir?

Diş hekimliğinin, ağız ve diş bölgesini sağlık ve estetik açıdan yeniden düzenlenmesini ele alan önemli bir branştır. Ana teması sağlıklı bir gülüş tasarımıdır. Gülüş tasarımı, kişiye özel ideal gülüşü sağlık ve doğallık ile yenilemektir. Önemli olan tıbbi kurallar dahilinde size yakışan estetik gülüş ifadesini oluşturmaktır. Dişlerimiz asıl işlevlerinin yanı sıra (çiğneme, konuşma vb.)estetik açıdan toplumdaki özgüvenimizi de fazlasıyla etkiler. Gülüşümüz insanlarla iletişimimizde çok önemli bir faktördür. Dişlerdeki renk ve şekil bozuklukları bireyde psikolojik rahatsızlıklara kadar varan problemlere neden olabilir. Yapılan araştırmalar gülüşüne güvenen bir bireyin sosyal, iş ve günlük hayatında diğer bireylere oranla çok daha mutlu ve başarılı olduğunu göstermiştir. Dişlerimiz gülüşümüzü, gülüşümüz de enerjimizi yansıtır. Güzel bir gülümseme kişisel özgüven demektir.

Diş hekimliğinde bununla ilgilenen bilim dalına ‘estetik diş hekimliği’ adı verilir.

YÜZ HATLARI

Doğal dişlerle yüz şekli arasında bir uyum vardır. Örneğin oval bir yüze sahipseniz, dişlerin formu oval veya ovale yakındır. Kare yüzlerde kare, köşeli, yuvarlak yüzlerde yuvarlak dönüşler daha hoş gözükecektir. Bazen bu uyumu yakalamakta zorlanır ve birtakım illüzyonlara başvururuz. Mesela şişman ve uzun yüzlü olmayan bir kişiye, uzun dişler yapılarak yüzün daha ince ve uzun gözükmesi sağlanabilir.

DİŞLERİN RENK, ŞEKİL VE SIRALANIŞI

Dillerde renk problemi varsa öncelikle polisaj yapılmalı, devamında ise diş beyazlatma yapılmalıdır. Eğer uygulanan tedavi sonuç vermezse (bazı renklenmelerde diş beyazlatma ile istenilen sonuca ulaşmak zordur) , porselen laminate veneerler veya kompozit dolgu malzemesi ile diş yüzeylerinin kaplanması uygun tedavi olacaktır. Bazı durumlarda ise her ikisi birden uygulanabilir.

Dişlerde şekil bozuklukları mevcut ise porselen laminate veneer’lerle etkin çözüm sağlanabilir. Bu durumda örneğin çok küçük olan lateral dişiniz, sadece dişin ön yüzeyinden çok az aşındırma yapılarak üzerine yapıştırılan porselen laminate veneerler ile estetik görüntü yakalanacaktır. Dişlerde aralık (diastema) varsa yine en yakın tedavi şekli porselen laminate veneer uygulamaları veya kompozit uygulamalardır. Bu tekniklerle dişler arası boşluklar rahatlıkla kapatılabilir. Ön dişlerde aşınmalar ve uçlarında kırıklar varsa yine aynı yöntemlerle rahatlıkla estetik bir gülüşe kavuşursunuz. Ön dişlerde mevcut eski dolgular varsa öncelikle bu dolguların yenilenmesi ve estetik olarak değerlendirilmesi gerekir. Fakat bu durum başta söylediğimiz gibi hekimin planlamasıyla ilgilidir. Örneğin fazla miktarda çay, kahve, sigara tüketen bir bireyde kısa zamanda dolgu kenarları yeniden renklenecektir. Bu durumda yine en uygun çözüm porselen laminate veneerler olacaktır. Nedeni laminaların renk absorbe etmesidir.

Dişlerde renk problemlerinde dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da kişinin ten rengidir. Ten rengi yapılacak uygulamanın renginin belirlenmesinde çok etkindir. Koyu ten rengine sahip bireylerde çok açık renkli dişler görüntüyü doğallıktan uzaklaştıracaktır. Açık ten rengine sahip bireylerde ise bu dişler çok daha doğal ve estetik görünecektir.

Dişlerde çapraşıklık varsa öncelikle ortodontik tedavi (diş teli) önerilmelidir. Böylece en koruyucu yöntemle dişler hem sağlıklı olacak, hem de ideal estetik sağlanacaktır. Dişlerin düzgün sıralanması, etkin çiğneme, düzgün konuşma kadar estetik görüşmede çok önemlidir.

DİŞETLERİ

Dişetlerinin sağlıklı olması ağız ve diş sağlığında en önemli kriterdir. Fakat bazen dişetleri sağlıklı olsa bile görüntünüzü bozabilir, en güzel dişler bile etkileyici görünmeyebilir. Sağlıklı dişeti pembe ve portakal kabuğu görünümündedir. Periodental hastalık nedeni ile şiş, kırmızı, parlak gözüken dişetleri mutlaka tedavi edilmelidir.

Estetik Diş Hekimliğinde Nasıl Bir Gidiş Yolu Takip Edilir?


Estetik diş hekimi öncelikle hastasını tanımalı ve beklentilerini algılamalıdır. Unutulmamalıdır ki, her bireye uygulanması gereken tedavi farklıdır. Burada hastalarımızın özel zevkleri, sosyo-ekonomik düzeyi, mesleki faktörler vb. gibi birçok konu incelenmelidir. Daha sonra ise fiziksel faktörler devreye girer. Estetik diş hekimi, hastasının hoş ve çekici olarak algılayacağı bir gülüş tasarlamalı ve kusurlu olan görüntüyü düzeltmelidir. Amacı hasta açısından estetik yönden kabul edilebilir ve biyolojik açıdan uyumlu bir diş dizisi meydana getirmektir. Bunun için gerekirse ön muayene çok uzun tutulmalı, hastanın teşhis modelleri ve fotoğrafları alınmalı, beklenen sonuç tam ve açık bir şekilde ifade edilmelidir. Estetik diş hekimliği çok hassas bir bilimsel çalışmadır. İdeal görüntüyü sağlamak adına sağlıktan ödün verilmemelidir.

Implantlar hangi durumlarda yapılır?


Genel sağlık durumunun, rutin bir diş çekimi veya oral cerrahi işlemine uygun olan bireyler diş implantı için uygun olarak düşünülebilir. Yeterli kemik ve sağlıklı diş etlerine sahip olmak gerekmektedir. Hastalar, implant sonrası ağız hijyenine dikkat etmeyi ve düzenli olarak diş hekimlerini ziyaret etmeyi taahhüt etmelidirler. Ağır sigara kullanımı, diyabet veya kalp rahatsızlıkları, baş / boyun bölgesine yapılmış olan radyasyon tedavileri, implant uygulanması için hasta bazında, bireysel olarak değerlendirilmelidir. İmplant uygulamasının, sizin için uygun olup olmadığını öğrenmek için muhakkak diş hekiminizle görüşmelisiniz.

Estetik Diş Hekimliğinde Hangi Kriterler Dikkate Alınır?


Ağız, yüz ve baş bölgesinde mevcut belli başlı açılar ve oranlar vardır. Bu kurallara göre tedavi yapıldığında estetik bir görüntü yakalamak neredeyse garanti olacaktır. Fakat şunu belirtmek isteriz ki, estetik göreceli bir kavramdır ve herkesin estetiği birbirine uymayabilir. Örneğin ben ‘A’ şahsını çok güzel bulurken, bir başkası onu hiç de güzel bulmayabilir. O nedenle estetik diş hekimliğinde hastanın beklentilerini anlamak en önemli kriterdir.

Sonuç olarak uygulanan teknik ve kullanılan materyale diş hekimi karar verecektir. Tedaviye başlamadan önce materyalin kalitesi ve hasta için uygunluğu tespit edilmelidir. Sağlam bir karar verme yeteneği, teknik becerilerini geliştirme arzusu ve mevcut yeni ürünlerden sürekli haberdar olma çabası, hekiminizin sahip olması gerekene en önemli özellik olan doğal estetik algısı ve vizyonu ile birleştirilmelidir.

Gülümsemeyi Etkileyen Faktörler Nelerdir?


Yaş

Cinsiyet

Yüz hatları

Dudaklar

Dişlerin renk, şekil ve sıralanışı

Dişetleri

Yaşımız İlerledikçe Yüzümüzde Nasıl Değişiklikler Olur?


Örnek vermek gerekirse saç çizgisi ile kaşların arası, kaşların arası ile burun ucu, burun ucu ve çene ucu arası mesafe genç yaşlarda birbirine eşitken, yaş ilerledikçe burun ucu ile çene ucu birbirine yaklaşmaktadır. Yani yüzün alt 1/3 lük kısmı kısalmaktadır. Bunda yerçekimi ile bazı bölgelerin sarkması ve dişlerin zamana bağlı olarak aşınması, kemik rezorbsiyonu sonucu dikey boyutun azalması neden olmaktadır. Örnek vermek gerekirse, genç yaşlarda güldüğümüz zaman daha çok üst dişler görünürken, yaşımız ilerledikçe daha çok alt dişler görünmektedir. Böyle bir durumda en etkin tedavi yöntemi dişlerin çiğneme yüzeyini içine alan porselen onley’ler ve ön bölgede porselen laminate veneer’lerdir. Böylece hem ideal estetik sağlanmış olur, hem de dişlerin kısalması sonucu oluşan mesafe kaybı düzeltilmiş olur.

Yaşla birlikte ortaya çıkan diğer bir neden ise fizyolojik renklenmedir. Yıllarca tüketilen çay, kahve, sigara, alkol v.s. bazen de diş tabakası olan mine tabakasının aşınması sonucu dişlerde birtakım renk değişiklikleri oluşur. Böyle bir durumda ise önce polisaj (dişlerin cilalanması) ve bleaching (diş beyazlatma) ile bu sorun çözülebilir. Önemeli olan nokta bu yapılan işlemlerin mümkün olduğu kadar doğal görünmesidir.

Cinsiyet e göre gülüş farklılıkları nelerdir?


Kadınlar da ve erkeklerde gülüş ve dişler arsında önemli farklılıklar vardır. Kadınlarda dişler daha yuvarlak olup, köşeler daha yumuşak döner. Erkeklerde ise dişler daha düz ve köşelidir. Kadınlarda ön orta 2 diş daha iri ve uzun, onların yanındaki lateral dişler ise daha küçüktür. Erkeklerde ise ön 4 diş arasında önemli bir boyut farkı yoktur. Kadınlarda gülme hattı eğimli olarak alt dudağı takip eder. Erkeklerde ise gülme hattı daha düzdür.